کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 115-133

سوسن قناتی؛ اسد اله کرد نائیج؛ حمید رضا یزدانی