شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعۀ کسب و کارهای نوپا (استارت آپ‌ها) با استفاده از روش‌‌شناسی کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار ترویج و توسعۀ کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

کسب‌وکارهای نوپا نقشی اساسی در اشتغال‌زایی و افزایش تولید دارند. این درحالی است که عوامل مختلفی در گسترش این کسب‌وکارها در سطوح خرد و کلان مؤثر هستند؛ بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعۀ کسب‌وکارهای نوپا است. از این‌رو، پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و مقطعی است که با استفاده از روش کیفی از نوع کیو انجام گرفته است. در این پژوهش، 40 نفر از مشارکت‌کنندگان در رویداد هم‌نت روستا در استان اصفهان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند که پس از بررسی مبانی نظری، مصاحبه و ایجاد فضای گفتمان، 50 گویه (کارت کیویی) استخراج و پالایش شد. سپس مشارکت‌کنندگان، کارت‌های کیو را در سه دستۀ موافق، مخالف و بی‌نظر مرتب‌سازی و دسته‌بندی کردند. سپس نرم‌افزار PQ-method برای تحلیل عاملی اکتشافی داده‌ها به‌‌کار گرفته شد. نتایج حاصل از امتیازهای استانداردشدۀ آرایه‌های عاملی نشان داد که دیدگاه شرکت‌کنندگان به دو الگوی متفاوت قابل‌تفکیک است. الگوی اول بر سرعت عمل، تیم کاری، ذات ایده و فرصت‌سنجی و الگوی دوم بر مشتری، رقبا، شریک سرمایه‌گذار و حمایت‌ها تأکید دارد. در الگوی اول، توجه بر پرورش خلاقیت و ایجاد زمینه‌های بروز نوآوری‌ها در افراد مستعد از طریق آموزش و ایجاد بسترهای فرهنگی در جامعۀ مورد اشاره است. در الگوی دوم نیز حمایت از ظرفیت‌های بالقوه، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی کارگروهی در کسب‌وکارهای مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Development Factors of Startups Using Q methodology

نویسندگان [English]

  • razieh nadafi 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
1 Ph.D. student of Agricultural Development, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Associate professor, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Startups have an essential role in improving employment and production rates. At the same time, there are several factors affecting their growth at micro and macro levels. Thus, the aim of this paper was to identify and prioritize the development factors of startups. This research is an applied and cross-sectional research by using qualitative Q-methodology. Hence, forty participants in rural startup event programs in Isfahan city were selected and studied purposively. The research instrument involved 50 Q cards which were finalized after evaluating the dialog space. The participants arranged the cards into agree, disagree and neutral categories. The PQ- method software was used to analyze the data. Findings revealed that the attitude of participants could be categorized into two dimensions. The first pattern focused on the speed of action, teamwork, the nature of the idea and the opportunity evaluation, and the second pattern emphasized on the customer, competitors, partner, and supporters. Therefore, from the perspective of the first group, attention has been paid to developing creativity and creating the requirements for the innovations in people who are prone to learning through education and creating cultural foundations in the society. While the second pattern considered supporting potential capacities, securing capital investment and the creation of a cooperative working relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idea
  • New businesses
  • Rural Entrepreneurship
  • Startup
  • Q-method
پارساپور، سارا، براتی، جواد و مریم رسول‌زاده (1396)، عوامل مؤثر بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 10(1): 41- 60.
حسن‌زاده، مجید (1392)، ایده‌‌پردازی پایۀ شکوفایی خلاقیت، کارگاه آموزشی خلاقیت، دانشگاه کاشان.
خبرگزاری مهر (1396)، جدیدترین آمار اشتغال و بیکاری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، اقتصاد، کار و تعاون، شناسۀ خبر: 4005951،http://www.mehrnews.com/news.
خوشگویان‌فرد، علیرضا (۱۳۸۶)، روش‌شناسی کیو، تهران: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات.
خیراندیش، مهدی، تبریزی، الهام و فرشید خمویی (1396)، شناساییواولویت‌بندیعواملسازمانیتجاری‌سازیدانش ازطریقروش‌شناسیکیو، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 10(1): 81- 100.
زارعیان، احمد (1388)، تبیین تئوریک مفهوم سبک زندگی نوجوانان پسر به شیوۀ کیو، برگرفته از رسالۀ دکتری تخصصی دانشگاه تربیت‌‌مدرس، دانشکدۀ علوم پزشکی.
عباسی، سهیل (1392)، استارت‌‌آپ چیست؟ قابل‌دسترس در:http://www.khoshfekri.com
لطفی‌زاده، طلیعه (1395)، استارت‌آپ‌ها چگونه ارزش‌گذاری می‌شوند؟ روزنامۀ دنیای اقتصاد.
یراقی، شکوفه، طاهری، علی و زینب طاهری (1393)، بررسی متدولوژی‌های سبک استارت‌آپ ناب و کانبان، اولین کنگرۀ سراسری فناوری‌های نوین، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعۀ پایدار.
Blank, S. (2009). Why the Lean Start-Up Changes Everything, Harvard Business Review.
Blank, S. (2012). How to Build a Great Company, Step by Step, the Common Wealth Club of California. 14 August 2012.
Brem, A. (2008). The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship, Wiesbaden: Erlangen-Nürnberg.
Chorev, S. and Anderson, A. R. (2006).Success in Israeli High-Tech Start-Ups; Critical Factors and Process, Technovation, 26 (2), 162- 174.
Gelderen, M., Thurik, R. and Bosma, N. (2003).Successes and Risk Factors in the Pre-Startup Phase, Scales-paper N 200314 Zoetermeer.
Groenewegen, G. and Langen, F. (2012). Critical Success Factors of the Survival of Start-Ups with a Radical Innovation, Journal of Applied Economics and Business Research, 2(3), 155-171.
McKeown, B. and Thomas, B. (1988). Q Methodology, Newburg Park, CA: Sage Publication.
Mel, S.D., McKenzie, D. and Woodruff, C. (2009).Innovative Firms or Innovative Owners? Shri Lanka: The World Bank Development Research Group.
Menkveld, D. (2012). Determinants among the Internet Startup Life Cycle, Master of Business Informatics Student. Faculty of Science Department of Information and Computing Sciences Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
Nandram, S. S. and Boemans, M. (2001). De Beset Undernamed: Conditions Boor undernamed Success, Breakeven: Universities Nyenrode.
Ries, E. (2011(.The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Continuous Innovation to CreateRadically Successful Businesses, New York: Crown Business.
Ries, E. (2013). Lean start-up Practices aren’t Just for Young Tech Ventures. A Version of this Article Appeared in the May 2013 issue of Harvard Business Review.
Salamzadeh, A. and Kawamorita, H. (2017). The Enterprising Communities and Startup Ecosystem in Iran, Journal of Enterprising Communities, 11(4): Forthcoming.
Salamzadeh, A., Arasti, Z. and Mohamadi Elyasi, G. (2017).Creation of ICT-based Social Start-upsin Iran: A Multiple Case StudyJournal of Enterprising Culture, World Scientific Publishing Company, 25(1), 97- 122.
Sandberg, B. (2008).Managing and Marketing Radical Innovations, Oxon: Rutledge.
 
Trauffler, G. and Tschirky, H. (2007). Sustained Innovation Management: Assimilating Radical and Incremental Innovation Management, Basingstoke England: Palgrave Macmillan in Association with the European Institute for Technology and Innovation Management.
پارساپور، سارا، براتی، جواد و مریم رسول‌زاده (1396)، عوامل مؤثر بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 10(1): 41- 60.
حسن‌زاده، مجید (1392)، ایده‌‌پردازی پایۀ شکوفایی خلاقیت، کارگاه آموزشی خلاقیت، دانشگاه کاشان.
خبرگزاری مهر (1396)، جدیدترین آمار اشتغال و بیکاری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، اقتصاد، کار و تعاون، شناسۀ خبر: 4005951،http://www.mehrnews.com/news.
خوشگویان‌فرد، علیرضا (۱۳۸۶)، روش‌شناسی کیو، تهران: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات.
خیراندیش، مهدی، تبریزی، الهام و فرشید خمویی (1396)، شناساییواولویت‌بندیعواملسازمانیتجاری‌سازیدانش ازطریقروش‌شناسیکیو، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 10(1): 81- 100.
زارعیان، احمد (1388)، تبیین تئوریک مفهوم سبک زندگی نوجوانان پسر به شیوۀ کیو، برگرفته از رسالۀ دکتری تخصصی دانشگاه تربیت‌‌مدرس، دانشکدۀ علوم پزشکی.
عباسی، سهیل (1392)، استارت‌‌آپ چیست؟ قابل‌دسترس در:http://www.khoshfekri.com
لطفی‌زاده، طلیعه (1395)، استارت‌آپ‌ها چگونه ارزش‌گذاری می‌شوند؟ روزنامۀ دنیای اقتصاد.
یراقی، شکوفه، طاهری، علی و زینب طاهری (1393)، بررسی متدولوژی‌های سبک استارت‌آپ ناب و کانبان، اولین کنگرۀ سراسری فناوری‌های نوین، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعۀ پایدار.
Blank, S. (2009). Why the Lean Start-Up Changes Everything, Harvard Business Review.
Blank, S. (2012). How to Build a Great Company, Step by Step, the Common Wealth Club of California. 14 August 2012.
Brem, A. (2008). The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship, Wiesbaden: Erlangen-Nürnberg.
Chorev, S. and Anderson, A. R. (2006).Success in Israeli High-Tech Start-Ups; Critical Factors and Process, Technovation, 26 (2), 162- 174.
Gelderen, M., Thurik, R. and Bosma, N. (2003).Successes and Risk Factors in the Pre-Startup Phase, Scales-paper N 200314 Zoetermeer.
Groenewegen, G. and Langen, F. (2012). Critical Success Factors of the Survival of Start-Ups with a Radical Innovation, Journal of Applied Economics and Business Research, 2(3), 155-171.
McKeown, B. and Thomas, B. (1988). Q Methodology, Newburg Park, CA: Sage Publication.
Mel, S.D., McKenzie, D. and Woodruff, C. (2009).Innovative Firms or Innovative Owners? Shri Lanka: The World Bank Development Research Group.
Menkveld, D. (2012). Determinants among the Internet Startup Life Cycle, Master of Business Informatics Student. Faculty of Science Department of Information and Computing Sciences Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
Nandram, S. S. and Boemans, M. (2001). De Beset Undernamed: Conditions Boor undernamed Success, Breakeven: Universities Nyenrode.
Ries, E. (2011(.The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Continuous Innovation to CreateRadically Successful Businesses, New York: Crown Business.
Ries, E. (2013). Lean start-up Practices aren’t Just for Young Tech Ventures. A Version of this Article Appeared in the May 2013 issue of Harvard Business Review.
Salamzadeh, A. and Kawamorita, H. (2017). The Enterprising Communities and Startup Ecosystem in Iran, Journal of Enterprising Communities, 11(4): Forthcoming.
Salamzadeh, A., Arasti, Z. and Mohamadi Elyasi, G. (2017).Creation of ICT-based Social Start-upsin Iran: A Multiple Case StudyJournal of Enterprising Culture, World Scientific Publishing Company, 25(1), 97- 122.
Sandberg, B. (2008).Managing and Marketing Radical Innovations, Oxon: Rutledge.
Trauffler, G. and Tschirky, H. (2007). Sustained Innovation Management: Assimilating Radical and Incremental Innovation Management, Basingstoke England: Palgrave Macmillan in Association with the European Institute for Technology and Innovation Management.