هوش مصنوعی و فرصت‌های کسب¬وکار: شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ایجاد مزیت رقابتی برای کسب¬وکارهای فناور (مطالعه¬ی صنعت بازی‌های رایانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

امروزه فناوری‌های نوین، که هوش مصنوعی یکی از مهم­ترین آنها به­شمار می‌آید، نقش برجسته­ای در موفقیت کسب‌وکارها دارند. از این‌رو، این پژوهش به شناسایی کارکردهای این فناوری‌ها در ایجاد مزیت رقابتی برای کسب‌وکارهای فناور می‌پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات، شش دسته کارکرد استخراج شده و سپس بر اساس چارچوب مفهومی به‌دست آمده، نقش این کارکردها در شرکت‌های فعال در صنعت بازی‌های رایانه‌ای را بررسی کرده‌ایم. این تحقیق از نوع توصیفی- پیماشی و بر مبنای پارادایم اثبات­گرایی انجام شده است. شرکت‌های کارآفرین تولیدکننده‌ی بازی‌های رایانه‌ای مستقر در شهر تهران جامعه‌ی آماری ما را در بر می‌گیرد. بر اساس نمونه‌گیری در دسترس در نهایت 28 شرکت به‌عنوان نمونه بررسی شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شده و سپس با بهره‌گیری از آزمون‌های میانگین و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به‌دست آمده، تأثیر تحلیل رفتار مشتریان، کنترل و انجام امور پشتیبانی بر ایجاد مزیت رقابتی را تأیید کرد. همچنین تحلیل رگرسیون تأثیر هوش مصنوعی بر برنامه‌ریزی و مدیریت تولید بر ایجاد مزیت رقابتی در این شرکت‌ها را به‌عنوان بیش‌ترین تاثیر شناسایی کرد. همچنین، ابزار کنترل پرسنل و بعد از آن تحلیل رفتار مشتریان به‌عنوان شاخص‌های پر اهمیت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence and Business Opportunities: Identifying the Applications of Artificial Intelligence in Creating Competitive Advantages for Technological Firms (Case of Game Industries)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Ahmadi 1
  • Mohammad Reza Daraei 2
  • Arash Salamzadeh 3
  • Mohammad Reza Jafari 4
چکیده [English]

New technologies are considered as important sources for entrepreneurial activities due to their vital role in creating and developing the old markets. These technologies are of paramount importance, particularly in high-tech and digital industries. Artificial intelligence (AI) is a U turn in high tech and computer industries. Since this issue has not sufficiently been explored in the existing literature, this research attempts to identify the applications of artificial intelligence in creating competitive advantages for technological firms. Therefore, the authors have found six categories of applications and then used a conceptual model to answer the research main question. The population of the study includes entrepreneurial firms in game industries in Tehran. A convenience sampling method was used and finally 28 firms were selected. The questionnaire was used to gather the data which was analyzed through one sample t-test and regression analysis. The findings show that competitive advantages are influenced by customer behavior, control, and procurement activities. Moreover, the regression analysis reveals that AI has the most influence on competitive advantages, and the second elements were, in sequence, personnel control and customer behavior analysis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Entrepreneurship
  • Artificial Intelligence
  • Computer Games