شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارآفرینان اجتماعی افرادی هستند که رهبری، خلاقیت و روحیه‌ی کارآفرینانه را برای حل مشکلات اجتماعی که مرتبط با رفاه انسانی در سطح کلان است، ترکیب می‌کنند. آن‌ها به‌دنبال توسعه‌ی برنامه‌های نوآورانه‌ای برای کمک به بهبود معیشت کسانی هستند که کسب‌وکار و قدرت مالی ندارند و یا در استفاده از فرصت‌های خدمات اجتماعی با محدودیت مواجه‌اند. هدف این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام شده است، شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش، بنیان‌گذاران موسسات و انجمن‌های خیریه در استان تهران بودند که اهداف موسسه‌ی آن‌ها اجتماعی بوده و در ارائه‌ی خدمتشان به ذی‌نفعان نوآوری داشته‌اند. پس از مصاحبه‌ی عمیق با 13 کارآفرین اجتماعی که به روش گلوله‌ی برفی انتخاب شدند، اشباع نظری به‌دست آمد و از نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پیشینه‌ی خانوادگی، پیشینه‌ی تحصیلات، پیشینه‌ی شغلی و حرفه‌ای، ابعاد شخصیتی، تجربه و رویدادهای کلیدی زندگی، فعالیت‌ها و علایق عمومی، دین‌باوری و ارزش‌مداری و مهارت‌ها از عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Causal Factors of Forming Social Entrepreneurship Behavior in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimian 1
  • Mahmood Ahmadpour Dariani 2
  • Abbas Abbaspour 1
  • Farnoosh A’lami 3
چکیده [English]

Social entrepreneurs are impassioned individuals who combine leadership, creativity, and an entrepreneurial spirit to solve social problems related to matters affecting human welfare at systemic levels. The purpose of this study which is based on qualitative approach is to form a developing social entrepreneurship model in Iran. Accordingly, social entrepreneurs want to develop innovative programs to help people who do not have venture capital or financial power or cannot exploit the social opportunity. To this end, thirteen in-depth interviews were conducted on social entrepreneurs  who founded the charity organizations  where interviews were based on  theatrical saturation and snowball sampling. They have organizations with social goals and innovation in delivering services to stakeholders. The findings supported by the grounded theory demonstrated that family background, academic and job backgrounds, personality dimensions, experiences and general interests, religious beliefs and value oriention, and skills are causal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneur
  • Charity Organizations
  • qualitative approach