شناسایی روش‌های یادگیری توسعه‌ی محصول جدید در کسب‌وکارهای با رشد سریع (مورد مطالعه: صنایع تکنولوژی پیشرفته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش انکارناپذیر توسعه‌ی محصول در کسب‌وکارهای با رشد سریع، یادگیری چگونگی انجام فعالیت­های توسعه‌ی محصول می­تواند مقوله­ای ارزشمند باشد، گرچه فعالیت­های توسعه‌ی محصول خود یک بستر مناسب برای یادگیری هستند. در این پژوهش با استفاده از روش رویکرد روایتی و شیوه‌ی مصاحبه­های عمیق و هدفمند، روایت­ها و داستان­های بیان شده‌ی 9 نفر از مدیران فروش و بازاریابی در کسب‌وکارهای با رشد سریع، به‌منظور شناسایی روش‌های یادگیری مستند شد. برای تحلیل روایت­ها از روش کدگذاری استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از کدگذاری سه مرحله­ای نشان می­دهد که مدیران از 20 روش یادگیری برای انجام فعالیت­های توسعه‌ی محصول استفاده کرده­اند. این 20 روش با توجه به ماهیت، در قالب 4 منبع یادگیری چیدمان شده‌اند: یادگیری از تعاملات انسانی- اجتماعی، یادگیری از انجام وظایف کاری درون سازمانی، یادگیری از انجام فعالیت‌های کاری مرتبط با بازار، یادگیری از آموزش و انتشارات. یافته­ها هم‌چنین نشان می­دهد که منبع یادگیری از تعاملات انسانی- اجتماعی نسبت به سایر منابع پرکاربردتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Learning Methods for New Product Development in Fast-Growing Firms (Case Study: High -Tech Industries)

نویسندگان [English]

  • قنبر الیاسی 1
  • Mehran Rezvani 2
  • Maliheh Faramarzi 3
  • Hadi Notash 4
چکیده [English]

Considering the essential role that product development plays in fast- growing firms learning how to perform its activities can be highly valued, whereas product development activities are per se a proper context for knowledge acquisition. In this study, the narrative approach and the technique of deep and targeted interviews have been used to narrate the stories expressed by nine of the sales and marketing managers in rapid growth firms. These narrations were documented for identifying the different ways of learning. For the analysis of the narratives, the coding method was used. The results of the three-step coding indicate that the managers used 20 learning methods to perform the activities of product development. The 20 methods are categorized in the form of 4 learning sources in view of their nature to describe the following layout: learning from social interactions, learning by doing within an organization, learning from doing associated with market. The findings also show that the learning of social interaction is more versatile compared with other sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • New product development
  • Fast-growing Firms