Volume & Issue: Volume 4, Issue 1 - Serial Number 11, May 2011, Pages 7-206 
نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

Pages 7-26

قنبر محمدی الیاسی; ندا رکنی; سید کمیل طیبی


تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

Pages 87-106

سید مصطفی شریف; عبدالرسول جمشیدیان; حمید رحیمی; ناهید نادری