Volume & Issue: Volume 3, Issue 3 - Serial Number 9, December 2010, Pages 7-204 
تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

Pages 7-35

محمد حسن رحمتی; سید محمد مقیمی; سید مهدی الوانی


رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

Pages 103-129

میر علی سید نقوی; مونا عبد اله پور


سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری (مطالعه موردی: واحد تندر ایران خودرو)?

Pages 131-155

علی اصغر سعیدی; خیام عزیزی مهر; ندا طوسی; ریحامه تمیزی فر


کارآفرینی خانگی: انگیزه‌ها و نقش عوامل جمعیت‌شناختی بر آن

Pages 181-203

حسین خنیفر; هادی احمدی آرزم; محسن زمانی فر