شناسایی عوامل اثرگذار برانتخاب راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه صنعت پتروشیمی

Authors

Abstract

بررسی روند ذخایر هیدرو کربوری و توزیع جغرافیایی آن در سطح جهان نشان می‌دهد که تا افق 2025 میلادی تنها پنج کشور خاورمیانه شامل عربستان سعودی، ایران، عراق، کویت و امارات عمده‌ترین تولیدکننده‌ی محصولات پتروشیمی خواهند بود. با مطالعه‌ی تعداد مراکز دانشگاهی و جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با پتروشیمی و نیز نرخ تولید علم و فناوری در میان این کشورها مشخص می‌شود که تنها کشور ایران از بضاعت‌های لازم برای تدوین و انتخاب راهبردهای لازم برای توسعه‌ی تجاری‌سازی و طراحی و توسعه‌ی محصولات جدید به‌دست آمده از نتایج تحقیقات دانشگاهی در عرصه‌ی صنعت پتروشیمی بهره‌مند است. در این مقاله شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت پتروشیمی بررسی می‌شود. روش تحقیق این پژوهش روش آمیخته است. در بخش کیفی تحقیق مصاحبه با 11 نفر از مدیران دانشگاهی صنعت، اساتید دانشگاهی با سابقه تجاری سازی و در مرحله کمی با استفاده از نتایج کیفی پرسشنامه ای تهیه شده و میان خبرگان توزیع شد. نتایج مقاله نشان داد که عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری‌سازی افزون‌بر چهار عامل سازمانی، محیطی، فردی و نهادی، شامل عامل تکنولوژیک نیز است.