شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی

Authors

Abstract

کسب‌وکارهای نوپا نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند. با این حال نرخ شکست این‌گونه کسب‌وکارها بالا است، و به تبع آن هزینه-های اقتصادی، اجتماعی، روحی- روانی و جسمانی- فیزیکی زیادی را به کارآفرینان و سایر افراد جامعه تحمیل می‌کنند. بنابراین شناسایی دلایل این شکست‌ها، موضوع با اهمیتی محسوب می‌شود. دلایل شکست اغلب کسب‌وکارها، عامل‌هایی تقریبا مشابه و قابل شناسایی هستند. در این پژوهش که با روش تحقیق روایتی و با تکنیک مصاحبه‌های عمیق و هدفمند انجام شده است، روایت‌های زندگی کاری 10 کارآفرین کارکشته که در کارهای خود تجربه‌ی شکست‌های گوناگونی را داشته، شناسایی و در 7 مقوله به شرح متعاقب ارایه می‌شود: نداشتن دانش، تجربه و مهارت‌های کارآفرینی، چالش بازاریابی و فروش، مشکلات شراکت نامناسب، انعطاف‌نا‌پذیری در روش، مشکلات مالی، شیفتگی به مسیر خطا، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار ارایه شده است. اساسی‌ترین یافته‌ی متمایز این پژوهش شناسایی نقش مسایل و مشکلات شراکت نامناسب و انعطاف‌پذیری ضعیف در شکست کسب‌وکارها است.