موضوعات = راهبرد و کارآفرینی
تعداد مقالات: 7
1. طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 121-140

شهرام کوسه غراوی؛ سعید صفاریان همدانی


2. واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری


3. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر یادگیری راهبردی: تبیین نقش راهبرد اثرسازی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 301-320

سمیه تقوایی؛ سیدرضا حجازی


5. شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 633-652

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان