موضوعات = بین المللی شده کسب و کارها
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-360

داود فیض؛ علی اکبر جلالی؛ عظیم زارعی؛ احسان سوری


3. تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 339-358

محمد علی مرادی؛ کمال سخدری؛ شیما صنیعی