نویسنده = علی پور، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیربسته آموزش کارآفرینی برمولفه های خلاقیت و اعتماد به نفس کودکان پیش دبستانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-280

زهره عزیزی؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ رضا زعفریان