نویسنده = مفتاحی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 421-440

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صید مهدی ویسه