نویسنده = صادقی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کسب و کار با رویکرد لارج

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 221-239

ابوالفضل صادقی؛ سعید صفری؛ رضا عباسی