نویسنده = صفاریان همدانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 121-140

شهرام کوسه غراوی؛ سعید صفاریان همدانی