نویسنده = جهاندیده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری