نویسنده = صادقی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 535-553

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ جواد صادقی