نویسنده = آقایی پور، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 279-298

محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور