نویسنده = گودرزی، کبری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ویژگی‌های مربوط‌به اشتیاق به کار رهبران کارآفرین

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-140

محمد رضا زالی؛ کبری گودرزی