نویسنده = آقاجانی، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 123-158

رحمت‌ا... قلی‌پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمدعلی کرامتی کریمی