نویسنده = کاشف آذر، رامین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-139

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر