نویسنده = یدالهی فارسی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارایه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش کارآفرینی در رشته‌ی‌ علوم تربیتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 61-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ رضا میرعرب رضی