نویسنده = شهرکی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی : یک پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 749-768

حسن شهرکی؛ رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی