نویسنده = سفیدبری، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-120

علی داوری؛ لیلا سفیدبری؛ وجیه باقرصاد