نویسنده = ایمانی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-39

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی