نویسنده = زرافشانی، کیومرث
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 113-137

رضوان قمبرعلی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی‌بیگی