نویسنده = چرختاب مقدم، جهانشاه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-276

حسین دهقان؛ جهانشاه چرختاب مقدم؛ عامر دهقان