نویسنده = هندیجانی فرد، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 581-600

مرتضی هندیجانی فرد؛ سیدرضا حجازی