نویسنده = مرادنژادی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 401-420

همایون مرادنژادی؛ محمدشریف شریف زاده؛ مرجان واحدی؛ حسین مهدی زاده