نویسنده = وظیفه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان در استان کرمان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 319-338

سمیه منصوری؛ زهرا وظیفه؛ حلیمه یوسفی طبس