نویسنده = گودرزی، علی
تعداد مقالات: 1
1. شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 317-336

محمد عزیزی؛ علی گودرزی