نویسنده = زارعی، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-360

داود فیض؛ علی اکبر جلالی؛ عظیم زارعی؛ احسان سوری