نویسنده = سطانزاده، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 493-512

محمدزضا اردلان؛ وحید سطانزاده