نویسنده = دل انگیزان، سهراب
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی بازارپذیری در تجاری سازی پروژه های نانوفناورانه: یک مطالعه آمیخته

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 441-460

سید حمزه نژادحسین؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان


2. بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران:

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-140

شیوا مرادی؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان


3. طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 553-572

توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی