نویسنده = بافکر دوست آباد، رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و سطح‏ بندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسب‌و‌کار‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 591-609

هستی چیت سازان؛ مهران رضوانی؛ رضا بافکر دوست آباد