نویسنده = چراتیان، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 773-793

ایمان چراتیان؛ سعید قربانی