نویسنده = وقارموسوی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزش‌های رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-117

بابک ضیاء؛ مجید وقارموسوی