نویسنده = بادلی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکارهای نوپا

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 175-193

قنبر محمدی الیاسی؛ زهرا بادلی