نویسنده = آقاموسی طهرانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 139-158

مریم آقاموسی طهرانی؛ احمد سرداری؛ عبدالحسین کرمپور