نویسنده = باباشاهی، جبار
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 87-104

جبار باباشاهی؛ ابراهیم غلامشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی