نویسنده = فروزان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مدل کسب‌‌‌وکار نوآورانة B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعة موردی: شرکت گلرنگ‌پخش)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 569-588

علی مبینی دهکردی؛ مهران رضوانی؛ علی داوری؛ فاطمه فروزان