نویسنده = شریف‌زاده، محمد شریف
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‌های مفهومی اخلاق کسب‌وکار در کشاورزی: تحلیل خوشه‌ای برداشت‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-271

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ ابوالقاسم عربیون