نویسنده = جوادی‌نیا، سید مهران
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-112

رضا محمدکاظمی؛ رضا زعفریان؛ عباس خدایاری؛ سید مهران جوادی‌نیا