نویسنده = ناهید، ژوان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-35

زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پور