نویسنده = رحمتی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذائی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 219-237

حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان