نویسنده = مرزبان، شیرمراد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 709-727

شیرمراد مرزبان؛ معصومه محقق هرچقان؛ مرتضی اکبری