نویسنده = غفاری، علی
تعداد مقالات: 1
1. عناصر کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 749-766

قاسم رمضانپور نرگسی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری