نویسنده = رحیمی، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 571-590

مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ مهدی قباد نژاد؛ رحیم رحیمی