نویسنده = تقوی، نگار سادات
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی (مورد مطالعه: شرکت فناپ)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 635-651

کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ نگار سادات تقوی