نویسنده = نوتاش، هادی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 31-50

قنبر محمدی الیاسی؛ هادی نوتاش